Disclaimer

Door het bezoeken van eethetbeter.nl ga je akkoord met deze disclaimer.

Disclaimer voor eethetbeter.nl

Eet het beter (Kamer van Koophandel: 63242443) verleent u hierbij toegang tot eethetbeter.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

Eet het beter behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Eet het beter spant zich in om de inhoud van eethetbeter.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op eethetbeter.nl aangeboden informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Eet het beter.

Voor op eethetbeter.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Eet het beter nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Eet het beter.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Eet het beter, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Persoonlijk en eerlijk

Deze website accepteert verschillende vormen van advertenties, sponsors en andere vormen van compensatie. Content die betaald of gesponsord is zal duidelijk zo aangemerkt worden.

Hoewel deze website compensatie voor artikelen of advertenties ontvangt, zal Eet het beter altijd een eerlijke mening over deze producten of diensten geven. De standpunten en gedachten die op deze website worden geuit zijn van de in het artikel genoemde auteur.

In sommige artikelen wordt gebruik gemaakt van affiliate links. Wanneer iets gekocht wordt via zo’n link, verdient Eet het beter een klein percentage van de omzet om dit blog te ondersteunen.

Privacy

Eet het beter maakt gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat een website via de browser opslaat op uw harde schrijf. In een cookie zit informatie opgeslagen, zodat de gebruiker bijvoorbeeld gepersonaliseerde reclames krijgt. Bovendien houden deze cookies bezoekersgedrag bij. Op basis daarvan kan de website verbeterd worden. Het gaat daarbij dus niet om het onthouden van persoonsgegevens, maar om het bijhouden van uw handelingen op de website.

Eet het beter gebruikt persoonlijke gegevens nooit zonder jouw toestemming.

Neem voor vragen contact op met annemieke@eethetbeter.nl.